Jan Neefjes
Jagerskamp 13, 6706 EG Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Reconstructie

Netwerk en
opdrachtgevers


Home

groenschrift webdesign  

Vitrine

Voor diverse opdrachtgevers bekijkt Overland hoe burgerparticipatie en private investeringen in natuur en landschap vormgegeven kunnen worden. Maalschap Wolfhaag: delen in natuur Overland bracht de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied in kaart, onderzocht de mogelijkheid van vloeiweidesystemen in het dal van de Beerze en gaf suggesties voor inrichting en beheer. Erfgoed Kampina en Oisterwijkse vennen Het is de eerste uitgebreide landschapsbiografie over de Veluwe. Overland deed historisch-landschappelijk onderzoek, stelde de kaarten samen en schreef de teksten, ondersteund door andere bureaus en streekkenners. Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet
Overland zette de kwaliteiten van het Nederlandse kustgebied op een rij in het rapport 'De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse Kust' Kwaliteiten van de Nederlandse kust Samen met de terreinbeheerders en verschillende vrijwilligersorganisaties heeft Overland een Erfgoedstrategie opgesteld om het middeleeuwse (bos)kampenlandschapbeter zichtbaar en beleefbaar te maken. Erfgoedstrategie
De Geelders
In opdracht van InnovatieNetwerk verkent Overland de mogelijkheden voor de oprichting van een nieuw Malegenootschap in het Groene Woud. Nieuwe Malegenootschappen
Sinds 1 januari 2012 hebben overheden de plicht om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Overland is op verschillende manieren betrokken bij de manier waarop cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening wordt geÔntegreerd. Erfgoed en het bestemmingsplan Voor de Brabantse 'Cittaslow'-gemeente Alphen-Chaam schreef Overland samen met Streekwerk het IdeeŽnboek 'Hallo Brabant, wij zijn Alphen-Chaam' Streek-DNA culturele gebiedsontwikkeling Kroondomein Het Loo is het eerste overzichtswerk over Nederlands bekendste en grootste landgoed, dat van de Oranjes. Het is bijzonder positief ontvangen in zowel de algemene als vakpers. Biografie van een koninklijk landgoed
Europese bossen zitten vol verborgen erfgoed. Samen met Probos en Duitse partners onderzocht Overland de geschiedenis van de bossen in het grensgebied van Oost-Nederland en NordRhein-Westfalen. Waldgeschichte Euregio Rijn Waal Overland heeft de resultaten van diverse wetenschappelijke studies gebundeld en toegankelijk gemaakt. In nauw overleg met onderzoekers, beleidsmakers en maatschappelijke partijen is daaruit vervolgens een agenda voor de toekomst samengesteld. Kennis voor Klimaat Verkennend onderzoek naar de cultuurhistorische, landschappelijke en bouwkundige waarden, uitgevoerd in opdracht van Stichting de Brabantse Boerderij en met medefinanciering van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Wederopbouwgebied De Scheeken

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Jan Neefjes en Hans Bleumink. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.