Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Vitrine

Verbeelding van de Waal Biografie van het IJsselmeer Groene burgerinitiatieven
Handboek Beekherstel en Erfgoed Het is de eerste uitgebreide landschapsbiografie over de Veluwe. Overland deed historisch-landschappelijk onderzoek, stelde de kaarten samen en schreef de teksten, ondersteund door andere bureaus en streekkenners. Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet In opdracht van InnovatieNetwerk verkent Overland de mogelijkheden voor de oprichting van een nieuw Malegenootschap in het Groene Woud. Historisch-landschappelijk onderzoek
Sinds 1 januari 2012 hebben overheden de plicht om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Overland is op verschillende manieren betrokken bij de manier waarop cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening wordt geďntegreerd. Klimaatadaptatie hoge zandgronden Kroondomein Het Loo is het eerste overzichtswerk over Nederlands bekendste en grootste landgoed, dat van de Oranjes. Het is bijzonder positief ontvangen in zowel de algemene als vakpers. Biografie van een koninklijk landgoed Erfgoed in ruimtelijke plannen
Overland zette de kwaliteiten van het Nederlandse kustgebied op een rij in het rapport 'De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse Kust' Kwaliteiten van de Nederlandse kust Europese bossen zitten vol verborgen erfgoed. Samen met Probos en Duitse partners onderzocht Overland de geschiedenis van de bossen in het grensgebied van Oost-Nederland en NordRhein-Westfalen. Waldgeschichte Euregio Rijn Waal Verkennend onderzoek naar de cultuurhistorische, landschappelijke en bouwkundige waarden, uitgevoerd in opdracht van Stichting de Brabantse Boerderij en met medefinanciering van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Mestdialoog

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.