Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

7e Eo Wijersprijsvraag voor het beekdal van de Beerze

In 2007 is de uitvoeringsgerichte Eo Wijers ontwerpprijsvraag voor de Robuuste Verbinding De Beerze afgerond. Het was de eerste prijsvraageditie die zowel in het teken stond van ideevorming als uitvoering. De provincie Noord-Brabant wilde weten of een dergelijke vernieuwende prijsvraag ook in andere gebieden bij zou kunnen dragen aan de aanpak van complexe ruimtelijke opgaven. In de evaluatie hebben Alterra en Overland het prijsvraagtraject tegen het licht gehouden. Met name is gekeken naar de uitvoerbaarheid van het winnende ontwerp, naar de ruimtelijke kwaliteit, de integralitiet en de uitstraling. De ruimte voor vrijdenken en creativiteit heeft de kwaliteit van het ontwerp verhoogd, zo blijkt uit de evaluatie. De gerichtheid op uitvoering en uitvoerbaarheid biedt ook perspectief op het vasthouden van die vernieuwende ideeŽn in het uitvoeringstraject. Maar tegelijk is duidelijk geworden dat een uitvoeringsgericht ontwerp nog geen uitvoeringsgereed plan is. Helderheid over de beleidsstatus van het winnende ontwerp en duidelijkheid over wie in welke fase de uiteindelijk projecteigenaar en -verantwoordelijke is, moeten nog beter in beeld worden gebracht dan nu is gebeurd. In samenwerking met Alterra.

Download het rapport

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.