Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Ons onderzoek richt zich op de ondersteuning en/of evaluatie van vernieuwingsprocessen in het landelijk gebied: waar liggen kansen en knelpunten, en wat moet er beleidsmatig, organisatorisch of op het gebied van kennis gebeuren? Daarin zijn de ervaringen en visies van betrokkenen van groot belang. In de meeste onderzoeken werken we daarom met een combinatie van interviews, workshops en literatuuronderzoek.

De winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer (2012)
Evaluatie 7e Eo Wijersprijsvraag voor het beekdal van de Beerze (2008)
Cultuurhistorie Natuurlijk! (2006).
Evaluatie van Reconstructiewet (2005 - 2007)
Smoel! Belvedere en reconstructie .
Agrarisch waterbeheer en gebiedsgericht beleid, met Streekwijzer en CLM
(2000 - 2003).
Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.