Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

De landschapsbiografie

Landschapsbiografie is een betrekkelijk nieuw genre in de wereld van archeologie en landschapshistorie. Archeoloog Jan Kolen introduceerde het begrip in 1992 en sindsdien zijn er talloze variaties op de biografie verschenen: biografieŽn van dorpen, streken, steden, straten of gebouwen. De variatie is zo groot, dat niet altijd duidelijk is wat we onder een landschapsbiografie moeten verstaan, en wat we er mee zouden moeten kunnen.
Een 'landschapsbiografie' beschrijft op aansprekende wijze en vanuit verschillende invalshoeken de levensloop van een landschap. Hoe ontwikkelde het landschap zich onder invloed van de wisselwerking tussen mens en natuur? Het verhaal van het landschap begint al in de prehistorie en gaat door tot heden. De landschapsbiografie is integraal. Belangrijke wetenschappelijke disciplines zijn aardkunde (geologie, geomorfologie, bodemkunde), archeologie, historische geografie, historische bouwkunst, historische ecologie. Met behulp van deze disciplines kan de ontwikkeling van het landschap worden beschreven, kunnen reconstructies worden gemaakt van vroegere landschappen en kan het huidige landschap worden verklaard. Met open en gesloten landschappen, wegenpatronen, meren en plassen, heideterreinen, duinen, grafheuvels, wallen en singels etc.
Voor wie de identiteit of eigenheid van gebieden, dorpen of steden wil begrijpen, is ook de economische culturele en religieuze ontwikkeling belangrijk. Waarom ziet Katwijk zich nog als vissersdorp, terwijl er geen haven meer is? Wat is de achtergrond van het bevindelijke christelijke geloof in sommige Veluwse dorpen? Wat voor verhalen zijn verbonden met landschapselementen als oude bomen of leemkuilen?
LandschapsbiografieŽn moeten aansprekend en toegankelijk zijn voor het grote publiek. Ze kunnen een gedeelde 'trots' op het eigen gebied opleveren en daarmee begrip voor ruimtelijke ontwikkelingen en het beleid daarachter van provincie, gemeente of terreinbeheerder. Vaak zijn dergelijke instanties opdrachtgever voor een biografie.

Landschapsanalyse Mijendel ten noorden van Scheveningen.

Het landschap in de Achterhoek wordt in grote mate bepaald door het reliŽf van dekzandruggen, die in Nationaal Landschap Winterswijk fraai zichtbaar zijn. Hierlangs liggen de oudste boerderijen.

Meer lezen:
  • LandschapsbiografieŽn van Overland
  • Tips voor de landschapsbiografie
  • Welkom bij Overland

    Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.