Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Historisch-landschappelijk onderzoek

Overland heeft jarenlange ervaring met de inventarisatie van cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het landelijk gebied. Onze drijfveer is om beleidsmakers en burgers enthousiast te maken om cultuurhistorie te herkennen en te gebruiken door ze het verhaal, de biografie van het landschap te vertellen. Aardkundige, archeologische, historisch-geografische en - bouwkundige en -ecologische gegevens worden aaneengesmeed om de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap te verhelderen. Gedetailleerde (gis)kaarten van landschapstypen en -elementen zijn gericht op het toepasbaar maken van cultuurhistorische kennis voor ontwerpers, planologen en ecologen.

Geopark Gooi- en Vechtstreek (2018)
Biografie van het IJsselmeer (2017)
Het rijke cultuurlandschap van het midden en noorden van de Gelderse Vallei (2017)
Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet (2015)
Erfgoedstrategie Geelders (2015)
Cultuurhistorie in de Kampina en de Oisterwijkse Vennen en Bossen (2015)
Wederopbouwgebied De Scheeken (2014)
Prestedelijke landschappen (2012). Overland ontwikkelde een nieuwe inventarisatiemethode
Het erfgoed van de gemeente Ede (2012)
Het erfgoed van Nieuwegein (2012)
Verborgen erfgoed in Europese bossen (2012)
Cultuurhistorische Atlas van de Vecht (2011)
Cultuursporen in het Duin (2011)
'Kroondomein het Loo': een Kroonjuweel op de Veluwe (2010)
De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust (2010)
Cultuurhistorische inventarisatie Winterswijk, in samenwerking met archeologisch bureau RAAP (2008-2009)
'Histland Gelderland', GIS met vlakdekkend, de historische landschappen van Gelderland. (2002 - 2008)
Groot Soerel: cultuurhistorische inventarisatie voor Natuurmonumenten en de landgoederen Tongeren en Welna, in samenwerking met archeologisch bureau RAAP.
De Strubben - Kniphorstbos: cultuurhistorische inventarisatie voor Staatsbosbeheer (2007 - 2008)
Natuur en cultuurhistorie op de Westelijke Veluwe, voor provincie Gelderland en RACM (2006-2007).
Inventarisatie Grote open ruimten in Gelderland, voor het streekplan Gelderland 2005.


Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.