Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Verborgen erfgoed in Europese bossen

Samen met Probos en Duitse partners doet Overland onderzoek naar de geschiedenis van bossen in Oost-Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland. Doel is om te laten zien hoe deze geschiedenis zichtbaar is in het bos. Meer kennis hier over maakt het mogelijk historische elementen, zoals bijzondere boomvormen, wallen, grafheuvels of verlaten huisplaatsen te behouden of te herstellen. Indirect kan de ecologie, die soms met deze resten samenhangt, daarvan mee profiteren. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Naturschutzbund Deutschland en wordt gefinancierd uit gelden van de Euregio Rijn-Waal. Van de bossen op de Veluwe, Montferland en het Rijk van Nijmegen maakt Overland een kaart van historische landschaps- en bostypen. We beschrijven daarnaast de oude bezitsverhoudingen van zowel de Nederlandse als de Duitse bossen. Voor deelgebieden maakt Probos detailbeschrijvingen van de bosgeschiedenis en kaarten van alle historische elementen in het bos. Voor het grote publiek worden de resultaten verwerkt in historische wandelroutes. Probos verspreidt de kennis naar bosbeheerders in Nederland.

Duitse en Nederlandse onderzoekers bij een opgeleide beek in het bos bij Plasmolen.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.