Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Tekst en communicatieadvies

Voor opdrachtgevers schrijven we brochures, nieuwsbrieven en webteksten. Overland combineert kennis van zaken met een vlotte pen. Ons werk gaat meestal verder dan het schrijven van alleen een tekst. We denken mee over boodschap, lay-out en communicatiestrategie.

Verbeelding van de Waal
Met schilderijen, archeologische vondsten
en oude foto's en kaarten brengen we
'het verhaal van de Waal' letterlijk in beeld.
Tentoonstellingsconcept Museonder (2015)
Voor het Nationale Park De Hoge Veluwe beschreef Overland de gewenste inhoud voor een nieuwe opzet van het Museonder.
Brochure Water in Beeld (2014)
Publieksgerichte brochure over de watersysteemrapportage voor Waterschap Brabantse Delta.
Herbestemming:
een nieuwe toekomst voor erfgoed

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (en voordien Programmabureau Belvedere) schreef en produceerde Overland diverse brochures over ontwikkelingsgerichte omgang met cultureel erfgoed.
Webteksten, artikelen en brochures voor projectbureau Belvedere, waaronder 'Reconstructie en Belvedere', 'Cultuurhistorie Natuurlijk!' en 'Een tweede jeugd voor boerderij en erf'.
Samen werken aan waterkwaliteit - een brochure over de resultaten van een gebiedspilot rond waterkwaliteit, in opdracht van Waterschap de Dommel (2008)
De C van RACM, Wat doet de RACM met cultuurhistorie? (2008)
Nieuwsbrieven, zoals de nieuwsbrief Schoon Water voor CLM en verschillende publieksgerichte brochures rond de planvorming voor de Rijnwaardense Uiterwaarden voor Rijkswaterstaat.
Informatiepanelen en exposities, waaronder een informatie-picknicktafel over de geschiedenis van het Pannerdensch Kanaal.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.