Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Tentoonstellingsconcept Museonder

Het Museonder is al jaren een bijzonder succesvol en veel bezocht onderdeel van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dit ondergrondse museum over bodem, landschap en bodemleven is aan vernieuwing toe. In opdracht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakte Overland een opzet voor de inhoud van het nieuwe tentoonstellingsconcept. Het gaat daarbij over de ontstaanswijze van de Nederlandse bodems, de samenstelling ervan, over het bodemleven en over de relatie tussen bodem en maatschappelijke vraagstukken als erosie, ontbossing, waterbeheer of energie. De inhoud van het museum is bovendien in verband gebracht met het 'buitenmuseum', de fraaie landschappen van het Nationale Park Hoge Veluwe. In de komende jaren wordt deze inhoudelijke basis verwerkt in het ontwerp van de nieuwe museumopzet.

Het huidige Museonder ligt onder het wortelstelsel van een 135 jaar oude boom. (Foto Richard Broekhuijzen)

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.