Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Netwerk en opdrachtgevers

Breed netwerk
Overland heeft een breed netwerk en werkt vaak samen met andere bureaus. Door samen te werken kunnen we altijd de juist expertise leveren. We werken ondermeer met Archeologisch Adviesbureau RAAP, Bureau Buitenkans, communicatiebureau De Lynx, Monumenten Advies Bureau, Alterra, Arcadis, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Centrum voor Landbouw en Milieu, Land & Co, Probos, Streekwijzer, van Meijel adviseurs, Strootman Landschapsarchitecten, architectenbureau Vissers en Roelands en Muilwijk Landschapsadvies. Voor de productie van onze boeken hebben we met verschillende uitgevers gewerkt.

Opdrachtgevers
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van OC&W, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Deltaprogramma Kust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Projectbureau Belvedere, Dienst Landelijk Gebied, InnovatieNetwerk Ministerie van Economische Zaken, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Gemeente Winterswijk, Gemeente Boxtel, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Nunspeet, Gemeente Alphen-Chaam, Gemeente Den Haag, Gemeente Wassenaar, gemeente Katwijk, Streekraad het Groene Woud, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, Innovatieplatform Duurzame Meierij, Kroondomein Het Loo, Stichting ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap, Utrechts Landschap, Landschap Noord-Holland, verschillende landgoedeigenaren, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Streekfonds Maashorst, Fietsersbond, Alterra, Centrum Landbouw en Milieu, Arcadis, Royal FrieslandCampina, Dunea Duin en Water, Nirov, Landwerk, Dagblad Trouw, Terra Visie, Blauwe Kamer profiel, RO Magazine, Vakblad Bos, Natuur en Landschap, KlokOntwikkeling.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.