Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Workshops en excursies

Overland organiseert en begeleidt workshops, veldexcursies en interactieve planvormingsprocessen. Vaak doen we dat als zelfstandige klus; vaak ook als onderdeel van een grotere opdracht waarin de inbreng van professionals, bewoners en/of boeren belangrijk is. Doel is om samen met hen stappen te zetten in idee-ontwikkeling, beleidsuitwerking of planvorming. Onze kracht is de combinatie van procesbegeleiding, organisatievermogen en inhoudelijke kennis. We treden op als dagvoorzitter, verzorgen presentaties en hebben ervaring met coaching en intervisietechnieken.

Coaching en intervisiebijeenkomsten voor medewerkers van Bureau Vastgoed van de provincie Brabant (2008)
Excursie Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ontwikkeling Gelderse Vallei (2007)
Veldexcursie Cultuurlandschap (2007), over het cultuurlandschap, natuurbeheer en het rijksbeleid, voor het ministerie van OC&W.
Workshop Agrarisch erfgoed (2007), intervisieworkshop voor gemeenten en boerderijstichtingen in opdracht van Projectbureau Belvedere
Symposium 'Verborgen Erfgoed in Bos', excursie voor symposiumbezokers in opdracht van Probos (2006)
Herontwikkeling oud defensiecomplex (2006). Workshop in opdracht van het ministerie van Defensie in samenwerking met Bureau Buitenkans.
Debatten en discussiecycli 'Lokale Agenda 21' (2006-2008), in opdracht van gemeente Boxtel. (2008)

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.