Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Boeken en journalistiek

Overland schrijft journalistieke teksten voor het brede publiek van dagbladen, én voor de meer gespecialiseerde lezers van journalistieke vaktijdschriften als Landwerk, het Vakblad Bos, Natuur en Landschap en RO-Magazine. Steeds vaker werkt Overland ook mee aan de productie van boeken.
Mestdialoog Brabant: de geschiedenis
(2016)
Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet (2015)
Dwars Denken Samen Doen (2011)
Cultuurhistorische Atlas van de Vecht
(2011)
'Kroondomein het Loo': een Kroonjuweel
op de Veluwe (2010)
De Cultuurhistorische Atlas Winterswijk
verschijnt als boek.
Drie, Dansende beuken op de Veluwse stuwwal, 2008, Boekje met cultuur- historische route in opdracht van RACM.
'Het grote groene misverstand' (2007) van Leo Lamers Het boek stelt het gangbare beeld over de kwakkelende landbouw aan de kaak. Het kreeg veel aandacht in de pers. Het boek wordt geroemd om zijn opvallende vormgeving en heldere teksten. Hans Bleumink leverde redactieadvies en tekstbijdragen.
'Van Beekdal tot Stuifduin' (2006), boek over aardkundige waarden voor de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met Alterra en NITG.
Trouw, serie portretten van Nederlandse polders in binnen- en buitenland van Jan Neefjes (2003) en artikel over Nota Ruimte (2005). De samenwerking tussen Hans Bleumink en Jan Neefjes begon in 1995 met de publicatie van een opiniërend artikel in Trouw over natuurontwikkeling, gevolgd door een serie van 10 interviews over natuurbeelden.
Landwerk, Hans Bleumink is redacteur van Landwerk en publiceert regelmatig interviews, reportages en achtergrondartikelen.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.