Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Cultuurhistorische Atlas van de Vecht

Biografie van Nederlands grootste kleine rivier

Op 29 september 2011 verscheen de Cultuurhistorische Atlas van de Vecht. De opzet van de atlas is gebaseerd op de succesvolle format van de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. Overland dacht mee over de opzet, verzorgde de redactie en schreef een deel van de teksten in opdracht van de provincie Overijssel en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Net als bij de atlas van Winterswijk bleek binnen enkele dagen dat een tweede druk nodig was. Noten en literatuurlijst van de atlas vindt u onderaan deze pagina.

Pagina over Bentheimer zandsteen

In de Cultuurhistorische Atlas van de Vecht wordt voor het eerst een diepgravende landschapsgeschiedenis gepresenteerd van het Vechtdal compleet met vele historische kaarten en oude afbeeldingen. De atlas laat de talloze sporen uit het rijke verleden zien en verklaart hun ontstaan: rivierarmen, esdorpen, grafheuvels, stuifduinen, koelanden, kastelen, schippersherbergen, landgoederen en historische steden.

Pagina over boerenbouwkunst

Het boek is een standaardwerk voor iedereen die meer wil weten over rivier- en landschapsgeschiedenis van Oost-Nederland. Wetenschappelijke auteurs en streekkenners leverden teksten aan over geologie, archeologie, historische geografie, historische veldslagen, handel, waterbeheer etc. Jan Neefjes bewerkte de teksten, breidde ze uit met een historisch kader, met aansprekende voorbeelden en toelichtingen, en zorgde voor linken met het huidige landschap.

Pagina over de heilige Vecht

De atlas is onderdeel van het provinciale project 'Ruimte voor de Vecht'. De provincie Overijssel wil bij het rivierbeheer naast veiligheid en natuur uitdrukkelijk rekening houden met het bijzondere historische landschap langs de Vecht. De verwachting is dat de atlas de gemeenschappelijke identiteit van de dorpen en steden in het Vechtdal zal bevorderen en een inspiratiebron zal zijn voor andere partijen zoals gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, boeren en recreatie-ondernemers.

Pagina over handel op de Vecht

Cultuurhistorische Atlas van de Vecht;
biografie van Nederlands grootste kleine rivier

J. Neefjes e.a.
ISBN 978 90 400 7830 9
€ 34,95
Uitgeverij WBOOKS
Lees meer over de presentaties in Zwolle en Amsterdam

Blader hier door de Biografie.

De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht heeft een zeer uitgebreid notenapparaat en literatuurlijst.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.