Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  
Cultuurhistorische Atlas van de Vecht

Presentaties in Zwolle en Amsterdam

De uitgave van de atlas werd in Overijssel en daarbuiten uitgebreid gevierd. Op
29 september werd, voor het eerst sinds de negentiende eeuw, weer Bentheimer zandsteen via de Vecht van Bentheim naar Amsterdam vervoerd. In de atlas staat de handel in deze steensoort, en de welvaart die het Zwolle bracht, uitgebreid beschreven. Aan het Rodetorenplein in Zwolle werd de zandsteen van een traditionele zomp overgeladen in de tjalk de Bruinvisch. Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld-Schouten overhandigde daarbij de eerste exemplaren aan enkele markante Vechtdalbewoners die in de atlas worden geportretteerd. De Bruinvisch bracht de zandsteen naar het Trippenhuis in Amsterdam dat is gebouwd van Bentheimer zandsteen en waar tegenwoordig de Koninklijke Academie van Wetenschappen is gevestigd. In de Rembrandtzaal werd het boek gepresenteerd aan een publiek van auteurs, uitgevers, wetenschappers en cultuurhistorici.


foto: Raymond van Olphen

<< Terug

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.