Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Planvorming en beleidsadvies

Overland maakt plannen voor het landelijk gebied en geeft strategisch beleidsadvies. Dat doen we zelfstandig of in een team van (ambtelijke) planvormers en beleidsmakers. Onze kracht zit hem in onze brede kennis en het (kunnen) verbinden van verschillende beleidsterreinen en werelden. We kennen de vergadertafels in Den Haag en de provincie maar zitten even vaak aan de keukentafel. We doen onderzoek, adviseren inhoudelijk en beleidsmatig, begeleiden het plan- en schrijfproces en/of zijn verantwoordelijk voor de eindredactie. Ook zorgen we vaak dat de 'stem' van burgers, bewoners of andere betrokkenen in de plannen en beleidsnoties doorklinkt.

Biografie IJsselmeer (2017)
Handboek Beekherstel en Erfgoed (2016)
Kennis voor klimaat (2014)
Handreiking Vispassages in Noord-Brabant
Voor de drie Brabantse waterschappen schreef en redigeerde Overland de Handreiking Vispassages in Noord-Brabant. De Handreiking is de weerslag van tientallen jaren praktijkervaring met vismigratie. (2013)
Erfgoed in ruimtelijke plannen (vanaf 2012)
Gelderse wateragenda Deltaprogramma (2013)
Cittaslow: streek-DNA als fundament voor culturele gebiedsontwikkeling (2012)
Modernisering Monumentenzorg in de duinen (2011)
De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust (2010)
Projectteam Planning & Control Noord-Brabant; ontwerp van een nieuwe plannings- en rapportagesystematiek voor de uitvoering van de Reconstructieplannen (2009)
Projectteam Nieuw Maaiselbeleid Waterschap De Dommel (2008)
Ontwerpteam Inrichtings- en beheerplan Strubben-Kniphorstbos (2008)
Beeldkwaliteits- en uitvoeringsplan voor een bebouwingscluster in het buitengebied van de gemeente Boxtel (2007)
Reconstructieplannen voor alle reconstructieprovincies (2001 - 2005).
Plan van Aanpak Biologische Landbouw, provincie Brabant (2001)
Inrichtingsplan voor de Rijnwaardense Uiterwaarden (2002).

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.