Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Strubben - Kniphorstbos; Cultuurhistorische inventarisatie en een nieuw inrichtings- en beheerplan.

Het gebied De Strubben - Kniphorstbos in Drenthe, tussen Zuidlaren en Anloo, is zowel een natuurgebied als (het enige in Nederland) een archeologische reservaat.

In dit heide- en bosgebied komen zo'n 50 bekende grafheuvels voor, twee hunebedden en de restanten van 2 verdwenen hunebedden. Er zijn prehistorische en historische routes zichtbaar in de vorm van karrensporen, die zich richten op de grafmonumenten. In een zone rond de Schipborger Es groeiden vroeger strubben, kreupelhout van eikenstruiken, op de heide. De strubben zijn nu uitgegroeid tot sprookjesachtige eikenkringen. In de bossen liggen de resten van een verdwenen buiten en van verdwenen boerderijen.

Staatsbosbeheer vroeg Overland een inventarisasatie te maken van zowel de archeologie als van het historische landschap. Wij beschreven het historische verhaal van het gebied, van de ijstijden tot en met het militaire gebruik in de 20e eeuw. Daarnaast maakten we kaarten met alle zichtbare archeologische vondsten, met een typering van zo'n 25 historische-ecologische landschapstypen, met oude wegen, wallen en markegrenzen en met bijzondere historische plekken. Op basis van heeft Strootman Landschapsarchitecten een inrichtingsplan gemaakt, dat in gelijke mate rekening houdt met zowel natuur als cultuurhistorie. Jan Neefjes maakte deel uit van het ontwerpteam. De aanpak kwam tot stand met Belvedere-subsidie. Het is een vernieuwend voorbeeld van intensieve samenwerking tussen ontwerpers en cultuurhistorisch onderzoekers, zowel in de onderzoeksfase als in de ontwerpfase.

Meer informatie:
Een pdf-versie van de cultuurhistorische inventarisatie. (zonder kaartbijlagen).

Een kort interview met Jan Neefjes en een boswachter van Staatsbosbeheer voor TV-Drenthe.

U kunt het inrichtings- en beheerplan aanvragen op de site van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.


Grafheuvels en hunebedden liggen op hoge punten in het landschap.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.