Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Cursussen

Overland levert regelmatig bijdragen aan cursussen, als deskundige / inhoudelijke spreker, cursusleider of begeleider.
'Belvedere op de werkvloer' (2002 - 2008).
Hans Bleumink werkt jaarlijks mee aan de cursus,
als procesbegeleider en jurylid, in opdracht van
NIROV.
'De reconstructiewet - werk in uitvoering'
Hans Bleumink was cursusleider
in opdracht van Geoplan (2002).
'Bodem en landschap van Nederland', cursus voor diverse opdrachtgevers.
'Begrijpelijk schrijven', cursus in opdracht van ITV (2002).

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.