Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Reconstructie

De Reconstructie van de zandgebieden is één van de meest ambitieuze projecten voor het landelijk gebied, vergelijkbaar met de inpoldering van de Zuiderzee.

Overland is nauw betrokken bij de reconstructie. Overland werkte mee aan de evaluatie van de Reconstructiewet, die Alterra in opdracht van het ministerie van LNV heeft uitgevoerd. Op 14 mei 2007 is de evaluatie aan de nieuwe landbouwminister Gerda Verburg aangeboden. Lees meer

Samen met Arcadis schreef Overland tussen 2002 en 2005 de planteksten en publiekssamenvattingen voor bijna alle reconstructiegebieden. Voor de provincie Brabant schreven we mee aan het Koepelplan en onderzochten we de mogelijkheden voor gebiedscontracten als instrument in de reconstructie. In 2003 onderzocht Overland voor projectbureau Belvedere of en hoe cultuurhistorie en landschap in de reconstructieplannen waren meegenomen. Lees het rapport Smoel! Belvedere en reconstructie.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.