Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Evaluatie van de Reconstructiewet

Tien jaar na de varkenspest is de uitvoering van de Reconstructie van de Zandgebieden goed op gang gekomen, hoewel anders dan oorspronkelijk bedoeld. Gaandeweg is de reconstructie veranderd van een ruimtelijk antwoord op de varkenspestcrisis in een breed proces van integrale gebiedsontwikkeling in de zandgebieden van Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Dit blijkt uit evaluatieonderzoek naar de tussentijdse resultaten van de reconstructie, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

De evaluatie is uitgevoerd door het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra, in nauwe samenwerking met Overland. Hans Bleumink is mede-auteur van het eindrapport en tekende voor het achtergrondrapport over de geschiedenis van de reconstructiewet.

Klik hier voor een uitgebreid persbericht en het downloaden van de evaluatie en het achtergrondrapport.

Overland is sinds 2000 nauw betrokken bij de reconstructie.

   
Van varkenspest tot overlegcircuit

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.