Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Mestdialoog Brabant: de geschiedenis

Al een jaar of dertig kampt Brabant met een fors milieu- en gezondheidsprobleem rond de intensieve veehouderij, ondanks wetgeving, beleidsnotities, innovaties, conferenties en tien jaar reconstructie. Begin 2016 nam de provincie het moedige besluit om het over een andere boeg te gooien: breng burgers, boeren, ketenpartijen en bestuurders op persoonlijke titel bij elkaar en ga werkelijk in gesprek. Die aanpak lijkt te werken. Samen met projecttrekker en transitiedeskundige Harry te Riele schreef Overland - als achtergrond bij de mestdialoog - een historische schets van de ontwikkeling van de Brabantse veehouderij en het mestbeleid.

Kijk voor meer info op de site van Brabantse Agrofood.
Lees ook Historische lijnen en de mestdialoog (pdf)


Ontwikkeling rundvee, varkens en kippen, 1870 - 2015, Leo Lamers (2016)

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.