Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet:
Veluws landschap, historie en bewoners

Op 19 november 2015 verscheen de Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet. Deze atlas is de eerste uitgebreide landschapsbiografie over de Veluwe. De Atlas is een nieuwe invulling van de succesvolle format van de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk en de Cultuurhistorische Atlas van de Vecht.
De atlas is gebaseerd op cultuurhistorische inventarisaties van Overland, RAAP Archeologisch Adviesbureau en Monumenten Advies Bureau. Vaak komt die kennis terecht in technische rapporten en digitale data, die vooral interessant zijn voor deskundigen en beleidsmakers. De gemeente Nunspeet besloot extra onderzoek te laten doen en de resultaten te presenteren in een fraaie Erfgoedatlas. De Atlas is gemaakt in nauwe samenwerking met bewoners, streekkenners, lokale organisaties en het Noord Veluws Museum. Behalve op de Veluwse landschappen, gaat de atlas in op de historische gebouwen en op zaken die de identiteit van de noordwestelijke Veluwe bepalen, waaronder geloof en klederdracht.
De gemeente Nunspeet is gemotiveerd om het erfgoed ook werkelijk te integreren in het beleid. De gegevens werden al gebruikt bij bijvoorbeeld de reconstructie van de kern Elspeet, of bij de stedenbouwkundige opzet van nieuwe wijken in Nunspeet.

De atlas is een standaardwerk voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis en de bijzondere landschappen en gebouwen van de noordwestelijke Veluwe.

Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet:
Veluws landschap, historie en bewoners
264 pagina's, gebonden, 29,5 x 38 cm (atlasformaat),
225 illustraties in kleur en zwart-wit,
Nederlands, ISBN 978 94 6262 058 2,
€ 35,-
Uitgeverij Waanders & de Kunst


Download de digitale kaarten van de atlas.

Pagina over landschapsveranderingen onder invloed van de eerste landbouwers

De Atlas bestaat uit twee delen en een uitgebreide kaartenbijlage. De kaarten zijn ook digitaal beschikbaar.

Deel 1 vertelt het chronologische verhaal vanaf het geologische ontstaan tot de twintigste eeuw. De atlas zoomt daarbij in van de geschiedenis van Midden-en Oost-Nederland naar die van de Veluwe, de Noordwest-Veluwe en Nunspeet en de vier kernen: Vierhouten, Elspeet, Nunspeet en Hulshorst. De atlas gaat in op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en hun impact op het landschap. Het gaat bijvoorbeeld over de locatiekeuze van prehistorische boeren, de landschappelijke ligging van grafheuvels, het ontstaan van de vroegste heidevelden, en de ontwikkeling van de middeleeuwse malebossen. De atlas bevat reconstructies van vroegere landschappen. Het verhaal wordt vervolgd in de nieuwe en moderne tijd. Waarom vestigden dagloners en keuterboeren zich rond 1800 in de huttendorpen op de Zoom? Hoe werd de armoede bestreden en het stuivende zand beteugeld? Waarom zijn er zoveel bevindelijk gereformeerden op de Veluwe? Wat trok havenbaronnen en industriëlen rond 1900 naar de Veluwe?

Pagina over het bevindelijke geloof

Deel 2 laat zien wat er van die lange geschiedenis nog in de huidige landschappen van Nunspeet te zien is en is grotendeels gebaseerd op het landschaps- en bouwhistorische onderzoek, dat speciaal voor deze Atlas is uitgevoerd. In groot detail zijn zo'n 80 verschillende typen landschap in kaart gebracht en bijna 1200 gebouwen die samenhangen met de geschiedenis van Nunspeet. De hoofdstukken behandelen de historische landschappen van hoog- en laag-Nunspeet, de historische wegen op de Veluwe, de kernen Elspeet, Vierhouten, Nunspeet en Hulshorst, het gebouwde erfgoed - waaronder de boerderijen, buitenhuizen, kerken en pensions - en het 'vergeten' erfgoed, zoals de kazerneterreinen, onderduikersholen en verdwenen bewoningsplaatsen. In een aparte kaartbijlage zijn op een schaal van 1:15.000 de historische landschappen, landschapselementen en geďnventariseerde gebouwen weergegeven.


Pagina over de landschappen van de oude bossen.


Pagina over historische buitenplaatsen.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.