Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet:
de digitale kaarten van de atlas

Landschappen en gebouwen
De kaarten met landschappen, landschapselementen en gebouwde objecten in de bijlage van de atlas zijn ook digitaal te bekijken. Daarmee voorkomen we het euvel van papieren kaarten dat kaartlagen elkaar kunnen afdekken. Via de onderstaande links kunt u een 'gelaagd' pdf-bestand van de kaart met een legenda en een technische toelichting downloaden. Deze kaarten zijn in te zien met het gratis programma Adobe Reader. U kunt kaartlagen aan- en uitzetten. Voor de inhoudelijke toelichting op de landschappen en landschapselementen verwijzen we naar de atlas.

Download de:
Nunspeet digitale atlas gelaagde kaart (pdf, 98 MB)
Nunspeet legenda digitale atlas gelaagde kaart (pdf, 2 MB)
Nunspeet toelichting digitale atlas gelaagde kaart (pdf, 0,5 MB)

Gebouwen
Ten bate van de Cultuurhistorische Atlas van de gemeente Nunspeet is een verkennende inventarisatie gemaakt van de gebouwde omgeving. De resultaten van deze verkenning zijn verwerkt in de hoofdstukken 4 (De kernen) en 5 (Gebouwd erfgoed) van de Atlas. In de atlas is geen plaats om alle 1160 geďnventariseerde gebouwen afzonderlijk te vermelden. Daarom is ook van de kaart van deze verkenning een 'gelaagde' pdf gemaakt, waarin de nummers van de objecten te zien zijn, die verwijzen naar een database. Ook deze database is in pdf-vorm beschikbaar. U kunt kaarten, database en technische toelichting opvragen bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Kadaster 1832
Voor de atlas zijn ook digitale kaarten gemaakt van het kadaster in 1832. De kaarten bevatten informatie over eigenaren en landgebruik van alle kadastrale percelen van de toenmalige gemeente Nunspeet. Ook van deze kaarten zijn gelaagde pdf's gemaakt. U kunt deze kaarten opvragen bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Voor meer toelichting over het kadaster in Nunspeet verwijzen we naar de Kadastrale Atlas Gelderland 1832, en het in 1998 uitgegeven deel over Nunspeet. (Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, Velp).

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.