Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Dwars Denken Samen Doen

Bij het dertigjarige jubileum van het Centrum Landbouw en Milieu schreef Overland het boek Dwars Denken Samen Doen.

Dwars Denken Samen Doen is een kleine geschiedenis van 40 jaar landbouw- en milieubeleid een vormt zo anekdotische reis langs Landbouwschap, mammoetbedrijven, MINAS, dioxine, gifpiepers, agrarische natuurverenigingen, superheffing, natuurbraak, milieucontracten, meetlatten, agrobioterrorisme, ganzenoverlast en koeien in de wei. Er is in die tijd veel bereikt. Tegelijk laat Dwars denken, samen doen zien dat er nog veel moet gebeuren en dat de uitdagingen voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw de komende tien jaar misschien wel groter zijn dan ooit.

Download het boek op de website van CLM

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.