Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Drie; Dansende beuken op de Veluwse stuwwal

Op 23 mei werd het TRAP-boekje 'Drie; Dansende beuken op de Veluwse stuwwal' gepresenteerd. Jan Neefjes schreef dit boek in opdracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Het werd overhandigd aan gedeputeerde Annelies van der Kolk (provincie Gelderland) en aan regiodirecteuren Piet Winterman en Arne Heineman (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).

Een grafheuvel in oud 'boombos' in het Speulderbosch. Bezoekers luisteren naar uitleg van Jan Neefjes, Foto: Kroos, Tekst en Ontwerp

Van de Steentijd tot tot nu toe lieten mensen in het landschap rond het Veluwse gehucht Drie hun sporen na. Nu is dat landschap vrijwel verlaten. Juist daardoor konden die sporen de eeuwen weerstaan. In het TRAP-boekje 'Drie; Dansende beuken op de Veluwse stuwwal' wordt het verhaal van het landschap verteld en van de mensen die dat landschap in de loop van de geschiedenis hebben gemaakt. Anders dan veel mensen denken is dit stukje Veluwe geen natuurlandschap maar een cultuurlandschap, gevormd door mensenhanden. Het eerste deel van het TRAP-boekje vertelt de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het tweede deel van het boekje bevat een wandelroute van 8,5 kilometer lang.

Het boekje is geschreven op basis van historisch onderzoek dat Overland eerder deed naar het landschap op de Stuwwal van de Westelijke Veluwe.

Auteur: J. Neefjes, bureau Overland, Wageningen 64 pag./full color afbeeldingen ISBN/EAN 978-90-76046-60-0 Prijs: € 7,50

Cultuurhistorische Routes in Nederland is een uitgave van de RACM. De routes zijn te verkrijgen bij de boekhandel, de VVV's of te bestellen bij de uitgeverij Buijten & Schipperheijn in Amsterdam, tel. 020 5241010/fax 020 5241011, e-mail: info@buijten.nl.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.