Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Herbestemming: een nieuwe toekomst voor erfgoed

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (en voordien Programmabureau Belvedere) schreef en produceerde Overland diverse brochures over ontwikkelingsgerichte omgang met cultureel erfgoed. Zo ontwikkelden we het format voor de brochurereeks over herbestemming van monumentale gebouwen, waarmee de RCE een nieuwe weg insloeg. Voor de eerste drie brochures in de reeks - over boerderijen en kerken - deed Overland het schrijf- en redactiewerk. De brochures geven antwoord op veelgestelde praktische vragen. Wat kunnen gemeenten doen om ontwikkeling en herbestemming te ondersteunen? Welke stappen moet een eigenaar zetten om een goed verbouwingsplan te maken? Hoe kunnen praktische opgaven met respect voor de historie op een moderne manier worden vormgegeven?

Download de kerkenbrochure
Download de boerderijenbrochure

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.