Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Prestedelijke landschappen

Nieuwe steden zitten vol 'prestedelijk' erfgoed. Het karakter van onze stedelijke omgeving wordt niet alleen door de architectuur en het stedenbouwkundig ontwerp bepaald, maar ook door het landschap van vr de verstedelijking. Stratenpatronen, bosjes of houtwallen, tuinen, waterlopen, onverwachte bochten in wegen en oude boerderijen zijn vaak terug te voeren op dat prestedelijke landschap. Ze geven wijken een bijzondere sfeer die niet vanuit stedenbouw of de architectuur is te verklaren. Om dit erfgoed zichtbaar te maken ontwikkelde Overland een nieuwe inventarisatiemethode. Voor gemeenten biedt dat interessante kansen: versterking van de identiteit, handvatten om de ensemblewaarde van gebouwde monumenten beoordelen of richting geven aan het groenbeheer. Voor de gemeente Ede maakte Overland als proef een kaart van het prestedelijke landschap. Het ging daarbij niet om de elementen, maar om de gebieden en de landschappen. Bij de kaart werd toegelicht hoe het landschap ooit ontstond, hoe het er uit zag vr de verstedelijking en hoe het nu de stedelijke sfeer benvloedt. De gemeente Nieuwegein liet een uitgebreidere inventarisatie maken, met veldwerk, foto's, een waardering en beleidsadvies ten bate van het bestemmingsplan.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw n natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.