Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Geopark Gooi- en Vechtstreek

Een waaier aan organisaties, instellingen en overheden werkt aan de totstandkoming van een Geopark in de Gooi- en Vechtstreek. Net als werelderfgoed is Geopark een UNESCO-label dat het bijzondere karakter van een gebied benadrukt. Dat Geopark moet een typisch Nederlands laagland Geopark worden, met 'man-made' landschappen zoals de heidevelden van het Gooi, de veenontginningen van de polders, de afgezande buitenplaatsen van 's Gravenland, de verveningslandschappen van Ankeveen, de klifkust aan de voormalige Zuiderzee, en de oevers van de Vecht. De geologische ondergrond is bepalend voor deze landschappen, maar ze kregen het huidige aanzien door vele eeuwen van menselijke activiteit, waarbij water een grote rol speelde. Met name de nabije zeventiende-eeuwse metropool Amsterdam heeft zijn stempel op de streek gedrukt, al had de mens juist in dit gebied ook in de vroege prehistorie al invloed op het landschap. Vele tientallen geosites, die de aardkundige rijkdom van het gebied beschrijven, worden in een bidbook voor UNESCO opgenomen. Overland voorzag samen met RAAP de geosites van een landschapshistorische analyse, die verklaart hoe het landschap vorm kreeg en welke rol water daarbij speelde.

Kijk voor meer informatie op http://geoparkgooienvecht.eu

Hoogtebeeld horend bij een reconstructie van het prehistorisch landschap van de Zuiderheide tussen Hilversum en Laren.

Fossiele bodemhorizonten wijzen op door mensen veroorzaakte zandverstuivingen in het mesolithicum, de tijd van de jagers-verzamelaars.

Het verveningslandschap bij Ankeveen. De natte gebieden van de Vechtstreek zijn deels te verklaren met de grote kwelstromen vanuit de droge zandgronden van het Gooi.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.