Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Histland Gelderland

Overland ontwikkelde samen met Alterra 'Histland Gelderland'. Het landelijk gebied van de provincie Gelderland is opgedeeld in zo'n 90 historische landschapstypen. De landschappelijke en historische kenmerken van deze vlakken zijn zichtbaar te maken in talloze kaarten. Aan het GIS is een fototheek gelinkt.

Overheden en organisaties (bijvoorbeeld beheerders van natuurterreinen) kunnen het systeem via een GIS raadplegen. Dit vereist veel kennis van GIS. Daarnaast is een sterk vereenvoudigde versie van het systeem te vinden op de website van de provincie

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.