Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Tips voor de landschapsbiografie

  • Neem kenmerken van het huidige landschap als uitgangspunt. Bepaal met een mix van deskundigen en betrokkenen (bewoners) wat kwaliteiten of karakteristieken van het landschap zijn.
  • De makers dienen expertise te hebben op het gebied van aardkunde, natuurlijke processen, historisch- en prehistorisch landgebruik, archeologie, historische geografie, historische bouwkunst, tuinkunst, groen erfgoed, en moeten die werelden met elkaar kunnen verbinden.
  • Al eeuwenlang laten kunstenaars zich door het landschap inspireren. Deze kunst, vaak te zien in musea, is medebepalend voor identiteit van gebieden. Historische schilderijen tonen ons details van vroegere landschappen.
  • Illustreer de landschapsgeschiedenis niet alleen met historische foto's en historische kaarten, maar ook met foto's en kaarten van het landschap van nu. Zo legt de biografie een link tussen het historische verhaal en het huidige landschap.
  • Geef advies over hoe historisch-landschappelijke kenmerken kunnen worden meegenomen in het beheer, het ontwerp of het ruimtelijk beleid. Dat hoeven niet juist zwaarwegende adviezen te zijn, die bestuurlijk geaccordeerd moeten worden, ze kunnen ook in de vorm van veel minder zwaarwegende tips of suggesties aan de opdrachtgever worden meegegeven.
  • Maak biografieŽn toepasbaar voor meerdere doelen. Goed leesbare en geÔllustreerde biografieŽn zijn ook geschikt voor 'branding' en toerisme, voor toepassingen op scholen of als vertrekpunt voor nader onderzoek. Bedenk hierbij dat de biografie kan worden ingezet om het draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling te verbreden.
Oude wallen in de Veluwse Bossen verraden vaak de plattegrond van (deels) verdwenen nederzettingen.

In de Slag bij Ane van 1227 overwonnen opstandige Drenten een leger van vooraanstaande edelen geleid door de bisschop van Utrecht (afgebeeld op dit schilderij van A.F. Zurcher). De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht reconstrueert de locatie van de slag.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.