Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Cultuurhistorie Natuurlijk!

Lange tijd waren natuurontwikkeling en cultuurhistorie gescheiden werelden die elkaar soms letterlijk leken uit te sluiten. Maar steeds vaker geven terreinbeheerders, overheden en ontwerpers cultuurhistorie een plek bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden. Dat biedt kansen, zo bleek uit een inventariserende studie die Overland uitvoerde in opdracht van projectbureau Belvedere.

In 12 natuurontwikkelingsprojecten is onderzocht hůe cultuurhistorie in het planvormingsproces op de agenda komt, welke voordelen natuurontwikkelaars zien in cultuurhistorie, volgens welke strategieŽn natuur en cultuurhistorie worden geÔntegreerd en wat de voornaamste kansen en knelpunten daarbij zijn.

Cultuurhistorie blijkt vaak een informele status te hebben. Of planvormers wat met cultuurhistorie doen is dan afhankelijk van hun toevallige kennis of interesse. Kennis en nieuwe ideeŽn, vaak door buitenstaanders ingebracht, blijken de voornaamste aanleiding te zijn om cultuurhistorie in de planvorming mee te nemen. Ook kan cultuurhistorie het draagvlak voor natuurontwikkeling onder bewoners vergroten. Cultuurhistorie wordt in de prakrijk op sterk uiteenlopende manieren benut bij natuurontwikkeling, bleek uit het onderzoek, variŽrend van het bewust uitsluiten van cultuurhistorie tot het volledig laten samenvallen van natuurmaatregelen met versterking van cultuurhistorie. De keuze is afhankelijk van de mate waarin de gewenste natuur past in het historische landschap, maar ook van de mate waarin men op de hoogte is van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Ook als de gewenste natuur en het historische landschap elkaar lijken uit te sluiten, kunnen slimme ontwerpers veel bereiken.

Download het rapport of de samenvattende brochure.

Er is veel belangstelling voor het onderzoek. Overland leverde hierover diverse bijdragen aan congressen, ondermeer in Vlaanderen.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.