Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

De winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer

In opdracht van het ministerie van EL&I en de provincie Noord-Holland werkte Overland mee aan een verkenning naar de maatschappelijke betekenis van 'groen' vrijwilligerswerk. In Noord-Holland zijn ruim 6500 vrijwilligers actief in natuur- en landschapsbeheer. Niet alleen voor de natuur en landschap levert groen vrijwilligerswerk een hoop op, maar ook - en vooral - voor welzijn en gezondheid. De groene vrijwilligers zorgen bovendien vaak voor excursies en natuurevenementen, waardoor een brede groep recreanten en natuurliefhebbers van 'hun' gebied kunnen genieten. Stimuleren van groen vrijwilligerswerk kan een antwoord zijn op de bezuinigingen in het natuur- en landschapsbudget. Dat vraagt wel om nieuwe arrangementen, betere afstemming tussen overheden en terreinbeheerders en om goede ondersteuning. In samenwerking met Muilwijk Landschapsadvies.

Download het rapport

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.