Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Agenda waterveiligheid en zoetwatervoorziening Gelderland

Voor de provincie Gelderland schreef Overland de Agenda Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening 2013. De Agenda is het spoorboekje voor het overleg met de provinciale partners over het nationale Deltaprogramma.
In het Deltaprogramma werken rijk, provincies, gemeenten, veiligheidsregio's en waterschappen samen met maatschappelijke partijen en bedrijfsleven aan de 'Deltawerken van de toekomst'. Het Deltaprogramma kijkt een eeuw vooruit, zodat het waterbeheer ook op de lange termijn houdbaar blijft. In 2013 en 2014 worden de plannen op provinciaal en regionaal niveau uitgewerkt. De Gelderse Agenda vormt het spoorboekje voor die provinciale uitwerking. De Agenda is een 'doorklikbaar' internet- en pdf-document, waarin tussentijdse resultaten verwerkt kunnen worden.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.