Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Maalschap Wolfhaag: delen in natuur

In het Zuid-Limburgse Wolfhaag is in september 2013 een uniek project gestart. Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om deeleigenaar te worden van een natuurgebied. Voor 1.000 euro kunnen particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven een certificaat van aandeel kopen in Maalschap Wolfhaag. Vanaf dat moment zijn de certificaathouders mede-eigenaar van het schitterende natuurgebied rond Wolfhaag. Samen zorgen de certificaathouders voor de instandhouding van het gebied. Door hun investering dragen zij bovendien bij aan de verdere ontwikkeling van natuur en landschap in het gebied. Maalschap Wolfhaag is geďnspireerd op de historische organisatievorm voor het collectieve bezit en beheer van natuur en bos, het Maalschap.

Samen met ARK Natuurontwikkeling ontwikkelde Overland het concept voor Maalschap Wolfhaag, en gezamenlijk wordt ook de verdere uitvoering ter hand genomen.
Sinds 2011 werkt ARK Natuurontwikkeling in opdracht van de provincie Limburg in de gemeente Vaals aan gebiedsontwikkeling, waarvan zowel landbouw als natuur profiteren. Met de provincie Limburg is afgesproken dat ARK het ontwikkelde natuurgebied begin 2016 oplevert en overdraagt aan een terreinbeherende organisatie. Dat kan een bestaande terreinbeheerder zijn, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Limburgs Landschap, maar ook een nieuwe organisatie. Omdat de Nederlandse overheid niet langer de vanzelfsprekende financier van natuur is en de directe betrokkenheid van burgers bij natuur steeds belangrijker wordt, willen ARK en Overland in Wolfhaag een nieuwe stap in het natuurbeheer zetten en het natuurgebied overdragen aan een groep particulieren die gezamenlijk eigenaar wordt van het terrein: Maalschap Wolfhaag. De opbrengst uit de verkoop van de natuur investeert ARK in extra natuur en landschap in het gebied.


Kijk voor meer informatie en actualiteiten op de website van ARK,
of download de Flyer en de Achtergrondbrochure.

Lees het persbericht.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.