Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Nieuwe Malegenootschappen In opdracht van InnovatieNetwerk verkent Overland de mogelijkheden voor de oprichting van een nieuw Malegenootschap in het Groene Woud. Samen met terreinbeheerders bekijken we of historische vormen van gemeenschappelijk bosbezit en -beheer antwoorden kunnen geven op hedendaagse natuuropgaven.

In opdracht van InnovatieNetwerk verkent Overland de mogelijkheden voor de oprichting van een nieuw Malegenootschap in het Groene Woud. Samen met terreinbeheerders bekijken we of historische vormen van gemeenschappelijk bosbezit en -beheer antwoorden kunnen geven op hedendaagse natuuropgaven.
Malegenootschappen waren van oorsprong middeleeuwse organisaties die gemeenschappelijke bossen bezaten, beheerden en gebruikten. Op veel plekken in Nederland hebben dergelijke organisaties tot ver in de negentiende eeuw bestaan.
In 2011 liet InnovatieNetwerk de mogelijkheden voor nieuwe malegenootschappen door Probos in kaart brengen. Conclusie was dat een 'Malegenootschap' betrokkenen de mogelijkheid biedt om op een andere manier te participeren in hun leefomgeving, misschien zelfs als mede-eigenaar. Enerzijds dragen zij -financieel of door arbeid- bij aan de omgeving, anderzijds delen zij in de opbrengsten. De kracht van het concept zit in de combinatie van het gevoel van eigendom/betrokkenheid en het creŽren van een koppeling tussen persoonlijk belang en gemeenschappelijke belang. Het verlenen van exclusieve gebruiksrechten in ruil voor investeringen in aanleg en/of onderhoud biedt nieuwe mogelijkheden voor alternatieve manieren van financiering van bos en natuur in Nederland.
In 2012 is InnovatieNetwerk gestart met drie pilots, die in 2013 in praktijk worden gebracht. De Overland-verkenning in Het Groene Woud is een van die pilots. De resultaten uit de drie pilotprojecten worden in 2014 geŽvalueerd.

Kijk voor meer informatie op de website van innovatienetwerk.org


In april 2013 verscheen in Trouw een opiniŽrend stuk van Overland over collectief natuurbezit en Ėbeheer, als antwoord op de natuurverkoop door Staatsbosbeheer.
We schreven het samen met Buurtgroen (www.buurtgroen.com).

Lees het artikel (pdf)

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.