Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Participatielandschappen

'Het moet anders,' schreef het kabinet in 2014 in de Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder. 'Natuur moet niet beschermd worden tégen, maar versterkt worden mét de samenleving.' Natuurorganisaties en overheden zoeken naar nieuwe vormen van 'maatschappelijke betrokkenheid'. Ondertussen lijken burgers en bedrijven het heft ook zélf in handen te nemen. Maar gaat het roer écht om - en zo ja, welke kant gaan we op? En willen we dat eigenlijk wel?

Lees alle artikelen en interviews uit de Landwerkserie


Rondetafelgesprek over participatielandschappen.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.