Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Waldgeschichte Euregio Rijn Waal

Europese bossen zitten vol verborgen erfgoed. Samen met Probos en Duitse partners onderzocht Overland de geschiedenis van de bossen in het grensgebied van Oost-Nederland en NordRhein-Westfalen. Het gaat om bosgebieden als de zuidelijke Veluwezoom, het Reichswald, het Bergherbos en het Duisburger Stadtwald. Overland beschreef het bosbezitsverhoudingen vanaf de vroege middeleeuwen tot de huidige tijd. Daarnaast maakte Overland historisch-landschappelijke karteringen (in GIS) van bos, die de basis waren voor veldonderzoek en voor het uitzetten van recreatieve routes door het bos. Opdrachtgever was NABU-Naturschutzstation Niederrhein. Het project is gefinancierd door het Intereg IV-A programma en door Nederlandse en Duitse overheden. Probos verspreidt de kennis naar bosbeheerders in Nederland.

Download het rapport (Nederlands en Duits).

Het bosgebied tussen Nijmegen en Kleef was een jachtrevier van Karel de Grote en zijn opvolgers de Frankische, later Duitse, koningen en keizers. Ze rekenden dit bos tot hun eigendom en tot het rijksbezit. Dat blijkt nog uit de naam Rijkswald (in Nederland) of Reichswald (in Duitsland). Op de afbeelding keizer Otto III die in 980 in dit bos is geboren (Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 4453).

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.