Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

LandschapsbiografieŽn van Overland

Overland werkt, vaak samen met andere partijen, al twintig jaar aan landschapsgeschiedenis en landschapsbiografieŽn. We besteden veel aandacht aan goed leesbare teksten en kaarten, zodat de biografie begrijpelijk is voor een breed publiek. Maar vrijwel al onze producten dienen in eerste plaats om terreinbeheerders, gemeentes provincies, waterschappen of makers van omgevingsvisies en -plannen van informatie te voorzien. Vandaar dat veel nadruk ligt op de ruimtelijke weerslag van de landschapsgeschiedenis. Wat is het landschappelijke resultaat van de geschiedenis? Wat zien we in het landschap?

De vorm en inhoud van biografieŽn varieert met het gewenste doel en het schaalniveau.

In gedetailleerde biografieŽn (bijvoorbeeld voor gemeenten, natuurterreinen of landgoederen) levert dat concrete landschapselementen en structuren op. De biografie sluit het historische verhaal af met kaarten waarop alle historische wallen, singels, grafheuvels, wegen, dijken, gebouwen etc. staan aangegeven. Maar het gaat niet alleen om concrete objecten, maar ook om de logica van hele landschappen, de ruimtebeleving daarvan en de samenhangen daarbinnen. Daarom worden ook historische landschappen in kaart gebracht en uitgebreid beschreven. Kunnen stadsuitbreiding, natuurontwikkeling, wegenaanleg of herinrichting zo worden ingezet dat dergelijke kenmerken worden versterkt of opnieuw worden vormgegeven? Ook waarderingskaarten kunnen onderdeel zijn van een dergelijke biografie. Deze biografieŽn hebben ook een digitale versie als geografisch informatiesysteem (GIS), zodat de gemeente, of de terreinbeheerder de landschappen en -landschapselementen als kaartlagen op het scherm kan krijgen. Voorbeelden van dergelijke door Overland gemaakte biografieŽn, die bovendien op een breed publiek zijn gericht, zijn de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk of de Erfgoedatlas van Nunspeet.

In biografieŽn die de geschiedenis van veel grotere gebieden beschrijven is het niet mogelijk om in te gaan op afzonderlijke structuren. Toch is het ook daar belangrijk om de ruimtelijke resultante van de landschapsgeschiedenis te benoemen. Dat kan door het formuleren van historisch-landschappelijke karakteristieken. Wat is kenmerkend voor een gebied? Voorbeelden van door Overland gemaakte globalere landschapsbiografieŽn zijn de Cultuurhistorische Atlas van de Vecht, de Landschapsbiografie van het IJsselmeer, het boek over Kroondomein Het Loo en de LandschapsbiografieŽn van de nationale parken van Nederland.

Landschapscontrasten, zoals hier bij Hoek van Holland, zijn voorbeelden van gebiedskarakteristieken met een historisch verhaal.

De Pampel was ooit een kleine geÔsoleerde nederzetting die door hoge stuifduinen overlopen dreigde te worden. Die duinen vormen nu een fraai decor rond het KrŲller-MŁllermuseum en de beeldentuin van Nationale Park De Hoge Veluwe.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw ťn natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.